Skip links

Typy tepelných čerpadel

Nevíte si rady s výběrem? Zde najdete typy tepelných čerpadel, jejich popis a výhody. 

Vzduch/voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody.

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou nejlepší variantou pro rodinné domy, které nemají k dispozici pozemek pro tepelné čerpadlo s plošným kolektorem.

Výhody

Jednoduchá a rychlá instalace, bez nároků na velikost pozemku.

Nižší investiční náklady v porovnání s tepelnými čerpadly země/voda.

Snadné využití pro chlazení v letním období.

Nízké provozní náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým vytápěním.

Bezúdržbové a bezpracné vytápění v porovnání s kotli na dřevo nebo uhlí.

Nevýhody

Přibližně o 30 % vyšší spotřeba elektřiny než u tepelných čerpadel země/voda s plošným kolektorem nebo vrtem.

Možné problémy s hlučností venkovní jednotky.

Snížený výkon a výstupní teplota topné vody při nízkých venkovních teplotách.

Kratší životnost kompresoru než u tepelných čerpadel země/voda.

U některých SPLIT systémů mohou být povinné roční revize chladícího okruhu.

Jaké jsou hlavní typy tepelných čerpadel vzduch/voda?

MONOBLOK – tepelné čerpadlo má uzavřený chladivový okruh, který je jen ve venkovní jednotce. Propojení mezi venkovní a vnitřní částí tepelného čerpadla je pomocí potrubí s topnou vodou.

SPLIT – chladící okruh tepelného čerpadla se instaluje a plní chladivem až v místě instalace. Propojení mezi venkovní a vnitřní částí tepelného čerpadla je pomocí chladivového potrubí. Pro instalaci SPLIT systémů je nutná odborná chlaďařská firma.

Kam umístit tepelné čerpadlo vzduch/voda?

Tepelné čerpadlo je nutné umístit tak, aby nerušilo hlukem vás ani vaše sousedy.

Nedoporučujeme umisťovat tepelná čerpadla na střechy nebo na konzole zabudované v obvodových stěnách obytných budov, protože může docházet k přenosu vibrací do konstrukce budovy.

Tepelná čerpadla vzduch/voda

IVT AIR X

Více informací

IVT AIR SPLIT

Více informací

Země/voda – kolektor

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

Tepelná čerpadla se zemními kolektory jsou nejlepší variantou pro rodinné domy, které mají k dispozici vhodný pozemek.

Výhody

O 30 % nižší spotřeba elektřiny, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu.

Nízké investiční náklady srovnatelné se vzduchovými tepelnými čerpadly.

Dlouhá životnost tepelného čerpadla i plošného kolektoru.

Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

Nevýhody

Systém země/voda s plošným kolektorem vyžaduje dostatečně velký pozemek, obvykle 200 až 400 m².

Zemina musí umožňovat provedení výkopů do potřebné hloubky.

Rozmístění případných dalších staveb (bazén, garáž), je nutné znát předem, aby se jim plošný kolektor mohl vyhnout.

Jak plošný kolektor funguje?

Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem odebírá ze země „pod sebou“ přibližně 2 % energie. Zbývajících 98 % odebere z vrstvy zeminy „nad sebou“, kde je akumulovaná solární energie ze slunce. Plošný kolektor je tak v podstatě rozměrný sluneční kolektor, doplněný o obrovský „hliněný“ akumulátor tepla s ročním cyklem nabíjení a vybíjení.

Plošný kolektor za rok odebere pro potřeby tepelného čerpadla jen asi 2,5 % z toho, co ze slunce během roku získá. Díky tomu se ani v dlouhodobém horizontu nemůže energeticky vyčerpat, protože během léta vždy s bohatou rezervou regeneruje.

Výběr plochy pro tepelné čerpadlo s plošným zemním kolektorem

Při výběru plochy pro plošný kolektor je v prvé řadě nutné vyloučit plochy, kde plánujete jakoukoliv výstavbu (bazén, garáž, atd.). Rovněž je nutno posoudit kvalitu zeminy. Komplikace mohou nastat v místech, kde je zemina s velkými kameny, skála či naopak písek.

Z důvodů snadného odvzdušnění je výhodné, aby kolektor byl uložen v rovině nebo mírně z kopce (směrem od kotelny). V opačném případě je nutno instalovat na nejvyšších místech odvzdušnění.

Tepelná čerpadla země/voda

IVT GEO 600

Více informací

IVT PREMIUMLINE EQ

Více informací

IVT GREENLINE HE

Více informací

Země/voda – vrt

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem země. Ve vrtu je zapuštěna plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

Podle velikosti vytápěného domu a místních geologických podmínek, se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 250 m.

Výhody

Stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách.

Výzrazně nižší spotřeba elektřiny než u vzduchových tepelných čerpadel.

Využití vrtu pro chlazení domu (pasivní nebo aktivní).

Dlouhá životnost tepelného čerpadla i vrtu.

Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

Nevýhody

Vyšší investiční náklady na pořízení vrtů

Nutnost vyřízení stavebního povolení pro vrty

Kde lze vrty provádět?

Vrty se umisťují v okolí vytápěné budovy. U novostaveb, které mají jen velmi malý pozemek, lze vrty umístit i pod základovou desku. Vrtné práce pak probíhají před výstavbou budovy.

Vrty lze snadno provádět v oblastech s tvrdým podložím, naopak v oblastech s měkkým podložím (štěrky, písky) je vrtání obtížnější.

Zkušené vrtné firmy vybavené moderní technikou, dokážou vrtat bez většího poškození zahrady a mohou provádět vrtné práce i v těsné blízkosti budov bez jejich poškození.

Jak získat povolení pro vrt?

Potřebnou dokumentaci pro povolení vrtných prací získáte od firmy, která bude vrty provádět.

Tepelná čerpadla země/voda

IVT GEO 600

Více informací

IVT PREMIUMLINE EQ

Více informací

IVT GEO G

Více informací

Vzduch/vzduch

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního vzduchu a ohřívá vzduch uvnitř budovy.

Systém vzduch/vzduch ohřívá vnitřní vzduch přímo, bez prostřednictví topného systému a dosahuje díky tomu vyššího topného faktoru než ostatní tepelná čerpadla.

Výhody

Nejnižší pořizovací cena v porovnání s ostatními typy tepelných čerpadel.

Velmi rychlá a jednoduchá instalace.

Tepelné čerpadlo je obvykle vybaveno i funkcí chlazení.

Lze využít doplňkové funkce jako odvlhčování nebo čistění a ionizaci vzduchu.

Nevýhody

Počet vnitřních jednotek připojitelných k jedné venkovní jednotce je omezen.

Systém není vhodný pro objekty s velkým počtem malých místností.

Tepelným čerpadlem vzduch/vzduch nelze ohřívat teplou vodu.

Hlučnost vnitřní jednotky při provozu na plný výkon.

Topíte elektřinou?

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je ideální doplněk pro domy nebo byty vytápěné elektřinou, kde dokáže výrazným způsobem snížit náklady na elektřinu.

Systém vzduch/vzduch lze doplnit k elektrokotli, přímotopným panelům i elektrickému podlahovému topení. Tepelné čerpadlo celou topnou sezónu dodává co nejvíce tepla do domu a stávající systém ho v případě potřeby jenom doplní.

Máte chatu nebo chalupu?

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch dokáže v době vaší nepřítomnosti temperovat chatu nebo chalupu na 10°C a když přijedete tak se přepne na plný výkon a dům rychle vytopí. Zapnout tepelné čerpadlo na plný výkon můžete i předem z domova pomocí mobilního telefonu.

Tepelné čerpadlo ochrání temperováním objekt před vlhkostí a umožní po vašem příjezdu dosáhnout rychleji tepelného komfortu.

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch

IVT AERO

Více informací

Máte zájem o instalaci tepelného čerpadla?
Vyplňte náš formulář a ozveme se vám.

Odeslat poptávku