Skip links

Kotlíkové dotace v roce 2022

Získejte až 180 000 Kč na tepelné čerpadlo

Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji

Pro naše zákazníky pomůžeme zdarma s veškerou potřebnou administrativu spojenou s vyřízením a vyúčtováním dotace.

V rámci programu Kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo získáte až 180 000,- Kč při splnění podmínek. Více informací zde.

V současné době je vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti (dotační program č. 22OPK01). Veškeré podmínky a dokumenty naleznete zde.

Příjem žádostí bude možný od 15. 6. 2022 do 31. 8. 2022 dle níže uvedeného časového harmonogramu.

Postup podání žádosti o dotaci

1. Zřízení účtu v dotačním portále DOTIS
(https://dotace.kr-kralovehradecky.cz).
2. Registrace žádosti o kotlíkovou dotaci.
3. Vyplnění a odeslání elektronické žádosti.
4. Doručení podepsané (listinné) žádosti vč. příloh na Krajský úřad KHK.

Máte zájem o instalaci tepelného čerpadla?
Vyplňte náš formulář a ozveme se vám.

Odeslat poptávku